Đối tác
Trang chủ >> Thông tin cổ đông

 1. 1. Quyết định số 22/QĐ-HĐQT ngày 25/8/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 về việc chấp thuận cho Ông Lê Phi Long - Thành viên Hội đồng quản trị và Ông Nguyễn Huy Cường – Thành viên HĐQT từ chức.

 

 1. 2. Quyết định số 23/QĐ-HĐQT ngày 25/8/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 về việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Hidekazu Yokote được bổ nhiệm Thành viên HĐQT

Ông Kenji Takahashi được bổ nhiệm Thành viên HĐQT

 1. 3. Quyết định số 24/QĐ-HĐQT ngày 25/8/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 về việc chấp thuận cho Ông Nguyễn Thanh Sử thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 15/9/2015 (nhưng vẫn còn là Thành viên HĐQT).
 2.  
 3. 4. Quyết định số 25/QĐ-HĐQT ngày 25/8/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 về việc bổ nhiệm Ông Đoàn Minh Thư giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 15/9/2015.
 4.  
 5. 5. Quyết định số 30/QĐ-HĐQT ngày 18/9/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 về việc chấp thuận cho Ông Nguyễn Thanh Sử - Thành viên HĐQT và Ông Trần Vũ Ngọc Tường – Thành viên HĐQT từ chức.
 6.  
 7. 6.Quyết định số 31/QĐ-HĐQT ngày 18/9/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 về việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT.

Ông Akihisa Ono được bổ nhiệm Thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Thị Châu Oanh được bổ nhiệm Thành viên HĐQT

 1. 7. Quyết định số 32/QĐ-HĐQT ngày 06/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 về việc chấp thuận cho Ông Đoàn Minh Thư thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 06/10/2015 (nhưng vẫn còn là Thành viên Hội đồng quản trị).
 2.  
 3. 8. Quyết định số 33/QĐ-HĐQT ngày 06/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 về việc bổ nhiệm Ông Hidekazu Yokote giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 06/10/2015.
 4.  
 5. 9. Quyết định số 34/QĐ-HĐQT ngày 06/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 về việc chấp thuận cho Ông Đoàn Minh Thư thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 06/10/2015.
 6.  
 7. 10. Quyết định số 35/QĐ-HĐQT ngày 06/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 về việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Châu Oanh giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 06/10/2015.
 8.  
 9. 11. Quyết định số 36/QĐ-HĐQT ngày 06/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 về việc bổ nhiệm Bà Trần Thị Thanh Hương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Sản xuất và Nghiên cứu phát triển từ ngày 06/10/2015.
 10.  
 11. 12. Quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 06/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 về việc bổ nhiệm Ông Kenji Takahashi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh mới từ ngày 06/10/2015.
 12.  
 13. 13. Quyết định số 38/QĐ-HĐQT ngày 06/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 về việc bổ nhiệm Ông Đoàn Minh Thư giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kế hoạch tái cấu trúc đất đai từ ngày 06/10/2015.

 

 


[ Tin tức liên quan ]________________________________________________________

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 3/2 - F.T.PHARMA

Địa chỉ: 601 Cách Mạng Tháng 8, Phường 15, Quận 10, Tphcm.

MST: 0302408317