Đối tác
Báo Cáo Thường Niên 2013 [ Chủ nhật, 06-04-2014 | 18:59:13 ]
Báo Cáo Thường Niên 2012 [ Thứ năm, 04-04-2013 | 13:10:20 ]
Tài Liệu ĐHĐCĐ 2013 [ Thứ ba, 02-04-2013 | 09:53:34 ]
Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Năm 2012 [ Thứ năm, 14-03-2013 | 09:36:48 ]

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Năm 2012

THÔNG BÁO Về việc chốt danh sách cổ đông [ Thứ năm, 07-03-2013 | 12:34:25 ]

THÔNG BÁO

Về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 3/2 - F.T.PHARMA

Địa chỉ: 601 Cách Mạng Tháng 8, Phường 15, Quận 10, Tphcm.

MST: 0302408317