Đối tác
Báo Cáo Tài Chính Năm 2016 [ Thứ ba, 11-04-2017 | 16:06:02 ]
Báo Cáo Tài Chính Năm 2015 [ Thứ tư, 16-03-2016 | 08:57:06 ]
Báo Cáo Tài Chính Năm 2014 [ Thứ tư, 15-04-2015 | 14:59:53 ]
Báo Cáo Tài Chính Năm 2013 [ Thứ ba, 27-05-2014 | 09:23:11 ]
Báo Cáo Tài Chính Năm 2012 [ Thứ năm, 28-03-2013 | 15:14:36 ]
Báo Cáo Tài Chính Năm 2011 [ Thứ tư, 27-03-2013 | 16:31:46 ]
Báo Cáo Tài Chính Năm 2010 [ Thứ tư, 27-03-2013 | 16:30:52 ]
Báo Cáo Tài Chính Năm 2009 [ Thứ tư, 27-03-2013 | 16:29:08 ]
Báo Cáo Tài Chính Năm 2008 [ Thứ tư, 27-03-2013 | 16:27:28 ]

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 3/2 - F.T.PHARMA

Địa chỉ: 601 Cách Mạng Tháng 8, Phường 15, Quận 10, Tphcm.

MST: 0302408317