NƯỚC CẤT PHA TIÊM

NƯỚC CẤT PHA TIÊM

Danh mục:
  • Mô tả

Mô tả sản phẩm

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC:
Cho 1 ống 5ml:
Nước vô khuẩn để tiêm …………. 5 ml

CHỈ ĐỊNH:
Dùng làm dung môi pha thuốc tiêm

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Chưa có thông tin.

CÁCH DÙNG – LIỀU DÙNG:
Cách dùng: Dùng làm dung môi pha thuốc tiêm.
Liều dùng: Không áp dụng

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KỴ CỦA THUỐC:
Chưa có thông tin

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:
Hộp 10 vỉ x 10 ống 5 ml.

028 3977 0966